OSMANLIDA HAREM (Yılmaz ÖZTUNA Tarihçi, Yazar)

osmanlI'da harem  

(yılmaz ÖZTUNA Tarihçi, Yazar)

Önümde ehemmiyetli olduğu derecede ilgi çekici ve tarihimizi ay­dınlatıcı kitap var: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz'ün eseri: Osmanlı'da Ha­rem (480 sayfa, Osav=Osmanlı Araş­tırmaları Vakfı yayını)...

 

Topkapı Sarayı'nda yüzlerce kadının yaşadığı Harem-i Hümayun'u 16. asır­dan 20. asra kadar bize anla­tan Türk ve Avrupalı yazarla­rın hiç biri, sarayın bu kısmı­na adım atmış değillerdir. Başlıca iki istisnası vardır: Leyla (Saz) Hanım'ın Saray Hatıraları ve Ayşe (Osmanoğ­lu) Sultan'ın Babam Sultan Abdülhamid adlı, Batı dilleri­ne de çevrilmiş çok değerli ki­tapları. Bu iki hanım, Harem-i Hümayun'a girerek, bizzat orada yaşayarak eserlerini ka­leme almışlardır.

İşte Ahmed Akgündüz, bu az bilinen konuda kocaman bir kitap yazmış. Prof. Akgün­düz, İslam hukuku uzmanı bir hukuk tarihi bilgini. Osmanlı Kanun-nameleri adlı eseri gerçekleştiren bir ilim ada­mı. Hani profesörlerimiz sadece ko­nuşuyorlar, ders veriyorlar, kompo­zisyon eserleri kaleme almıyorlar di­ye şikayet ederiz ya... Akgündüz, bu şikayeti adeta yalanlayan nadir istis­nalardan biri...

 

AKGÜNDÜZ'ÜN KiTABI

 

Akgündüz'ün kitabı, diyebilirim ki, Osmanlı'ya, bilhassa padi­şahlarımıza yapılan iftiraların milli vicdandaki üzüntü ve tepkisine tercüman oluyor.

Prof. Akgündüz'ün bir tarihçi de­ğil, bir hukuk tarihçisi olduğunu tek­rar belirtiyorum. Eserinin ilgi çekicili­ği biraz bu ihtisas alanından geliyor. Konuyu, şu bakımdan vurgulayarak incelemiş: Padişahlarımızın fiilleri, aile hayatları, davranışları, yüce dini­mize, Osmanlı terminolojisi ile yaza­yım şeriat-i garra-yı Muhamme­diyye'ye uygun mu, değil m.i, yahut ne dereceye kadar uygun? Işte Ak­gündüz, bu sorunun cevabını 480 sayfa halinde, her bahsi kolaylıkla okunabilecek bir kalem maharetiyle vermeye çalışıyor.

 

Osmanlı'yı bir bakıma yeniden keşfediyor gibiyiz. Os­manlı'nın ta kendisi ve meşru varisleri, çocukları olarak her türlü yeni ve doğru bilgiye muhtacız. Os­manlı'yı iyi ve doğru bilmeden Tür­kiye'nin geleceğe yürümesi mümkün değildir. İsmet Binark ve Ahmed Ak­gündüz gibi konularında gerçekten uzman, gayret sahibi, enerji dolu, eli­ne kalem alabilen tarihçilerimizi teb­rik ediyorum...

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.