OSMANLI KANUNNAMELERİ (Yılmaz ÖZTUNA)

 

Osmanlı Kanunnâmeleri

 

 Yılmaz ÖZTUNA (Tarihçi)

Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemini düzenleyen yazılı metinler üzerinde derinlemesine incelemeler yapılmış değildir. Zira bu metinlerin büyük kısmı yazma halindedir. Başlıcaları Kanunnameler, şer'iyye sicilleri ve fetvalar olan bu metinler, modem tarihçilik bakımından değerlendirilmedi. Osmanlı tarihi üzerinde 200 yıldan beri eser veren modem tarihçiler, bu metinleri, ancak siyasi ve sosyal tarihi aydınlatacak olaylara yardımcı olabildiği derecede kullandılar.

Benim de dahil bulunduğum bu Osmanlı mütehassısı tarihçilere göre, hukuk tarihi, bir yan branştır. Zira tam bir değerlendirmeye girebilmek için tarihçi olmak yetmez. Hem modem hukuku, hem de fıkhı (İslam Hukukunu) bilmek gerekiyor. Bu kadar çetin ve çetrefilli bir ihtisasa soyunan da olmadı.

 

Osmanlı Kanunnamelerini bir Corpus, bir Külliyat olarak yayınlamak gibi çok büyük hey'etlerin, çok varlıklı kurumların belki yapabileceği bir işe tek başına, Ahmed Akgündüz soyundu. 500, 1.000 sayfalık ciltler halinde büyük eserler verdi. Böyle bir yetenekle doğmuştu.

 

10 ciltlik -Osmanlı Kültürünün belki en değerli eseri olan­ Evliya Çelebi'yi yayınlamak için bakanlıkların, bankaların, kurumların 30 yıldır sadece gevezelik ettiklerine şahidim; zira o gevezeliklere ben de katıldım.

 

Ahmed Akgündüz  hiç tanımadım. Kendisine tavsiyem, böyle bir yetenekle doğmayan meslekdaşlarından sakınmasıdır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.