Osmanlı Araştırmaları Vakfı  - Pr. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

​MANTIK, MÜNÂZARA VE CEDEL İLİMLERİ

Ürün Kodu : 2020-3
Fiyat
:
350,00 TL
İndirimli Fiyat
:
210,00 TL
%40indirimli
Paylaş:
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • MANTIK, MÜNÂZARA VE CEDEL İLİMLERİ

   YAZARI: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ

  Karton kapak, okuma kağıdı, 

  Ebat:17x24 cm, 288 sayfa

  ISBN: 978-975-7268-99-4

  "Bedi'üzzaman Said Nursi'nin İlmi Şahsiyeti" adıyla neşrettiği­miz, 1000 küsur sayfalık eserde, 13 ilim dalı hakkında, Risale-i Nur Kül­liyatından misaller vererek ve her ilimle alakalı her dilde temel kay­naklara müraca'at ederek, bir ders kitabı kısalığında bölümler kaleme almıştık. Bu eseri okuyan ilim ve ihtisas ehli arkadaşlar, özellikle Man­tık, Münazara ve Cedel İlimleri bölümlerinin ayrı bir kitap şeklinde yayınlanmasını istediler. Biz de "Risale-i Nur Külliyatından Misal­lerle Mantık, Münazara ve Cedel İlimleri" ünvanıyla bu eseri derle­dik. Bu İmam-Hatip Okullarında, İlahiyat Fakültelerinde ve hatta Med­reselerde ders kitabı olabileceği gibi, Risale-i Nura vakıf olmak isteyen Nur Talebeleri için de bir rehber kitap olabilir. Kitap üç bölümdür:
  Birinci Bölüm; Mantık İlmidir. Her insan konuşma ve düşünme fıtratı üzerine yaratıldığından konuştuğunu ifade edebilmesi için ken­disine bir de dil verilmiştir. Bununla birlikte insan konuştuğunda sözü­nün anlaşılır ve tutarlı olması için gramer adı verilen dil kanunları var­dır. Aynı şekilde insan, düşünce istidadını kullanırken, muhakeme es­nasında, fikrinin salim bir şekilde ve hatalardan uzak olarak ortaya çık­ması ve maksadının hasıl olması için diğer bir kanuna ihtiyaç vardır. Bu ise mantık İlmidir (the logic).
  İkinci Bölüm; Münazara İlmidir. Münazara, Adabi'l-Bahs ve'l­Münazara, Bahs ve Mübahese ve benzeri isimlerle alakalı elimizde çok kitap bulunmaktadır. Sözlükte "bakmak, düşünmek" anlamındaki na­zar kökünden türeyen ve "karşılıklı olarak bakmak, birlikte düşünmek ma'nasına gelen münazara kelimesi, terim olarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve kurallarını araştırıp belirleyen ilmi di­siplini ifade eder.
  Üçüncü Bölüm; Cedel İlmidir. İlm-i Cedel, Latince Dialectica söz­cüğünün karşılığıdır. Dialectica, terimi ise dia+legein yani dil ve nutuk, karşılıklı konuşma ve istidlal, yani delil getirerek karşıdakini susturma sanatı anlamına gelmektedir. Dialektik genellikle muhatabı çelişkiye düşürerek reddetme metodunu takip eder. Cedel, delile karşı delille ce­vap vererek kavga edercesine kendi fikrini müdafaa etmektir. Bu metot muhatabı kıncı olduğu ve kazananı olmadığı için yasaklayan İslam alimleri daha da yumuşatarak göze bakıp kalbe hitap etmek için yumu­şak bir dil kullanarak terbiye etmiş ve İlm-i Adab-ı Münazara adı al­tında faydalı bir ilim haline getirmişlerdir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.