- Ahmet Mithat Efendi

BEN NEYİM?

Ürün Kodu : 161
Fiyat
:
18,00 TL
Paylaş:
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler

 • BEN NEYİM?

  Yazan: Ahmed Midhat Efendi

  Hazırlayan: Nesibe YAZGAN

  OSMANLICA TIPKIBASIM

  188 sayfa,Ebat:12,5x19,5


  Türk edebiyatının en velut kalemlerinden biri olan Ahmed Midhat Efendi, dini, ilmi, edebi ve felsefi konular­da pek çok eser kaleme almıştır. Batı kültürünün tanınma­ya başlandığı; siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda çeşitli krizlerin yaşandığı çalkantılı bir dönemde yaşamış olan "Hace-i Evvel" lakaplı yazar, bizzat tanıklık ettiği bu karı­şık dönemi eserlerinde tüm ayrıntılarıyla dile getirmiştir.

  Kendi kendini yetiştirmiş ve eğitmiş bir yazar olan Ahmed Midhat Efendi, yazdığı tüm yazılarında ve eserle­rinde eğitim konusu üzerinde durmuş ve bu konuya özel­likle dikkat çekmiştir.

  Ahmed Midhat'ın sıklıkla işlediği bir diğer konu ise insan ve inançlardır. “BEN NEYİM?” adlı bu kitapta da insan ve inançlar konusu üzerinde durur. Kitaba ismini veren Ben neyim? Sorusu aslında ilk insandan beri in­sanoğlunun zihnini kurcalayan en temel sorudur.

  Filozoflar yüzyıllar boyunca kendi düşünceleri doğrultusunda "Ben neyim? Ben kimim? Varlığım nedir, varlığımın özü nedir, nereden geldim nereye gideceğim?" gibi sorulara cevap aramışlardır. Dinlerin temelinde de bu sorular ve bu soru­lara aranan cevaplar vardır.

  19. yüzyıl, Batı felsefesinde ve yaşantısında çeşitli düşünce akımlarının görüldüğü bir zaman dilimidir. Bu felsefi akımlardan en belirgin olanı "materyalizm" ya da Osmanlı Türkçesi'ndeki karşılığıyla "maddiyyün" akımı­dır.

  Materyalizm akımı Batı edebiyatını ve düşünce yapısını şekillendirerek, dünya genelinde taraftar toplamaya başla­mıştır. Materyalizm zamanla Osmanlı aydınları arasında da tartışılmaya ve taraflar bulmaya başlamıştır. Aydınlar arasında sıklıkla zikredilmeye başlanan bu akım, Ahmed Midhat Efendi'nin de ilgisini çekmiştir.

  Ahmed Midhat çeşitli yazılarında bu akım hakkında bilgi vermiş; bu ko­nudaki fikrini söylemiş ve yer yer de bu akıma eleştiride bulunmuştur. "Ben Neyim?"de Ahmed Midhat' ın materya­lizm ile ilgili düşünceleri bir bütün halinde yer almaktadır. Konuyla ilgili orijinal örnekleri ve kendine has üslubuyla meseleye farklı bir açıdan yaklaşan yazar bu eserinde dik­kat çekici ve devrinin çok ilerisinde fikirler öne sürmek­tedir.

  Ahmed Midhat Efendi 'nin Ben Neyim? Hikmet-f Maddiyyeye Müdafaa (1892) adını taşıyan elinizdeki ki­tabı, Batı dünyası ile ilişkilerimizin daha da ilerlediği XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş da olsa Osmanlı toplumunda etkileri görülmeye başlanan madde­ciliğe ve materyalizme karşı tenkit ve onlann esaslarını çürütmek amacıyla kaleme alınmış küçük ama önemli bir eserdir.

   Ahmed Midhat burada önce materyalistlerin ileri sürdüğü tezleri, yani doğrudan doğruya maddeye yükle­dikleri gücü ele almış; daha sonra bunların zamanla orta­dan kaybolduğunu, ancak ilahi bir güç tarafından yerine yenilerinin getirilmek suretiyle, insan bedeninde ve hayat­ta sürekli bir değişim yaşandığını belirterek spiritüalizmi , savunmuştur. Eserini "Varlığım, halikımın varlığına şahit­tir!" cümlesiyle bitiren Ahmed Midhat, burada maddeye karşı ruhun daima üstün olduğunu iddia etmiştir.

  Ben Neyim? İnsanlık var olduğu sürece güncelliğini koruyacak olan sorulara verdiği sıra dışı cevaplarla ve sun­duğu orijinal fikirlerle, yazıldığı dönemde olduğu kadar günümüzde de dikkat çekici ve ufuk açıcı bir eser olarak toplumun her kesimi tarafından defalarca okunmayı hak ediyor.

  Bu çalışma, eserin orijinal diline müdahalede bu­lunulmadan, sadeleştirme yapılmadan ve bugünkü imla hususiyetleri göz önüne alınarak yayına hazırlanmıştır. Metnin herkes tarafından daha iyi anlaşılabilmesini sağ­lamak adına metin içinde geçen ve anlamı pek bilinmeyen kelimelerden oluşan bir sözlük hazırlanarak çalışmanın sonuna eklenmiştir.

   ESERİ, YAZILDIĞI HALİYLE OKUMAK İSTE­YEN OKUYUCULAR İÇİN İSE ESERİN OSMANLICA TIPKIBASIMINA YER VERİLMİŞTİR.

  Boyutlar(cm)
  :
  12 x 12 x 1
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.